Toimitusehdot

Päivitetty 23.2.2024

Arco Logo Design
Y-tunnus: 2393555-4

Soveltamisala

Näitä toimitusehtoja sovelletaan yrityksen Arco Logo Design (myöhemmin Arco) ja toimeksiantajan väliseen kauppaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. Näissä ehdoissa tuotteilla tarkoitetaan tavaraa ja palvelua.

Hinnat

Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Arco pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tilaaminen ja sopimuksen syntyminen

Lähettämällä tilauksen toimeksiantaja tarjoaa Jarkolle sopimusta ja sitoutuu voimassa oleviin toimitusehtoihin. Myös sähköpostilla, WhatsAppilla tai suullisesti tehty sopimus on lainvoimainen ja sitova. Mikäli toimeksiantajan ilmoittama sähköpostiosoite poikkeaa hänen omasta osoitteestaan, sopimus on kuitenkin solmittu asiakkaan kanssa

Luonnokset

Toimeksiantaja ei saa ilman Arco suostumusta käyttää, jäljentää, kopioida tai monistaa millään tavoin toimeksiantajalle esitettyjä luonnoksia kotisivuista tai muista suunnittelutöistä. Sähköisesti toimitetut luonnokset tulee hävittää, eikä niitä saa näyttää tai luovuttaa ulkopuolisille.

Tyytyväisyystakuu

Arco sitoutuu muokkaamaan kotisivujen ensimmäistä vedosta kunnes toimeksiantaja on siihen 100% tyytyväinen. Kun toimeksiantaja on hyväksynyt sivuston ulkoasu ei sivustoon enään tehdä muutoksia, jotka vaikuttaisivat sivuston tekniseen toteutukseen oleellisesti (muutoksia voidaan tehdä esimerkiksi fonttiin, sivuilla oleviin kuviin, teksteihin ja väreihin). Jos tekniseen toteutukseen oleellisesti vaikuttavia muutoksia on tehtävä layoutin hyväksymisen jälkeen, veloitetaan siitä aiheutunut työ erikseen tuntiveloituksena.

Toimitusaika

Toimitusaika sovitaan työkohtaisesti. Graafisen suunnittelun toimitusaikaan vaikuttaa suuresti toimeksiantajan ja Arcon välinen yhteistyö, joten ilmoitetut toimitusajat ovat arvioita. Arco on velvoitettu ilmoittamaan toimeksiantajalle mahdollisista toimitusaikaa koskevista viivästyksistä.

Toimitus

Kotisivut julkaistaan Arcon käyttämällä palvelimella. Jos toimeksiantaja haluaa käyttää toista palvelinta, on hän velvollinen toimittamaan käyttäjätunnukset kyseiselle palvelimelle olevaan WordPress-asennukseen, jotta Arco voi siirtää sivuston palvelimelle. Tilatut painotuotteet toimitetaan suoraan toimeksiantajan ilmoittamaan osoitteeseen. Toimitus ja tuotteet katsotaan hyväksytyksi ellei Arcolle ole seitsemän päivän kuluessa toimituspäivästä kirjallisesti huomautettu toimituksen viivästymisestä tai tuotteiden virheellisyydestä.

Maksuehdot

Graafisen suunnittelun osuudesta laskutetaan puolet (50%) ennen työn aloittamista ja jäljelle jäänyt osuus laskutetaan ennen valmiin työn luovuttamista. Laskuehto on 7 pv netto. Huomautusaika on 14 päivää laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on 11%. Myyjä katsoo oikeudekseen veloittaa vastaanottamattomat ja maksamattomat tuotteet ostajalta muistutuslaskulla, joka on 14 päivän maksuajan jälkeen perintäkelpoinen, mikäli maksua ei ole suoritettu. Mahdolliset laskua koskevat huomautukset on esitettävä kirjallisesti ennen laskun eräpäivää.

Tilauksen peruuttaminen

Mikäli toimeksiantaja on tilannut graafisen suunnittelun, hän on velvollinen maksamaan suunnittelusta sovitun palkkion. Jos tilaukseen on sisältynyt painotuotteita ja tilaus ei ole edennyt painoon voidaan tilauksen painokustannukset hyvittää toimeksiantajalle. Tilauksen edettyä painoon sitä ei voida enää peruuttaa, vaan toimeksiantaja on velvollinen maksamaan tilauksen ja siitä aiheutuneet kulut. Arcolla on oikeus kieltäytyä tilauksien hyväksymisestä ja myös oikeus tehtyjen sopimusten purkamiseen, jos käytettävässä aineistossa ilmenee pornograafinen, rasistinen, lain vastainen, muutoin epäilyttävä sisältö tai jotain joka on Arcon toimintaperiaatteiden vastaista.

Reklamaatio

Graafinen suunnittelu on hyväksytetty asiakkaalla erikseen, eikä sitä hyvitetä. Viallisen painotuotteen palautusoikeus on seitsemän (7) päivää. Palautuksen yhteydessä on mainittava palautuksen syy. Palautettavat tuotteet pitää olla alkuperäisessä pakkauksessa käyttämättöminä ja ehjinä. Palautettava tuote korvataan ensisijaisesti uudella tuotteella, toissisijaisesti hyvitetään. Toimeksiantaja vastaa palautuskuluista. Vähäistä väripoikkeamaa ei lueta virheeksi, eikä väripoikkeamaa aikaisemmista tilauksista. Mikäli tuote tai toimitus on osittain viallinen, voidaan tästä reklamoida vain viallisilta osin.

Käyttöoikeus

Täyden korvauksen saatuaan, Arco luovuttaa toimeksiantajalle oikeuden tuotteen käyttöön sovitulla tavalla. Teosta ei saa käyttää Arcoa, teoksen taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla tai loukkaavassa yhteydessä.

Alkuperäiskappaleen omistusoikeus Kaikki alkuperäiskappaleet, mukaanlukien luonnokset ja puhtaaksipiirrokset, ovat tekijän omaisuutta. Arcolla on oikeus esitellä teosta tai sen luonnoksia työnäytteenään esimerkiksi liittämällä ne portfolioonsa tai sähköiseen työnäytekansioon.